ติดต่อ

แผนที่ หน่วยวิทยบริการฯ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี

 

เบอร์โทรศัพท์

สำนักงาน : 0  3949  8599

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล : 08  0696  5463